Aktivity

Asociácia bola úspešná v rámci doplňujúcej  výzvy  programu ERASMUS+ kľúčovej akcie 2 Strategické partnerstvo   a stala sa partnerom v projekte pod názvom : „The Pathway  to European Smart Education  in the Agri-Environmental Law under the COVID- 19 Crisis“ -v skratke EDULAW. 

Land Strat Webinar Season 2, Episode 3 | 08/2/21 14h-15h30 (CET, UTC+1 - Brussels)

The LandStrat Webinar Season 2 organized by the Nyéléni Food Sovereignty Movement in Europe and Central Asia goes on!

Okrem viacerých článkov v renomovaných časopisoch a vydania nového čísla časopisu EU Agrárian Law sa nám na vianoce na stôl dostali dve významné medzinárodné vedecké monografie od autoriek ,ktoré sú členkami AAEP. 

Dňa 11. decembra 2020 sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov. Z dôvodu pandemickej situácie sa zhromaždenie uskutočnilo online prostredníctvom MS TEAMS.

Dňa 6. novembra 2020 sa uskutočnilo online zasadnutie Správnej rady zástupcov Európskej rady pre vidiecke právo (European Council for Rural Law „CEDR“). Za Slovensko sa ho zúčastnili: vice-prezidentka pre Slovensko prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a národná delegátka doc. JUDr.

Stránky