Aktivity

Dňa 31.5.2021 sa zástupcovia Asociácie zúčastnili úvodného stretnutia projektu pod názvom: Cesta k európskemu smart vzdelávaniu v agro-environmentálnom práve počas COVID-19 krízy.

Asociácia bola úspešná v rámci doplňujúcej  výzvy  programu ERASMUS+ kľúčovej akcie 2 Strategické partnerstvo   a stala sa partnerom v projekte pod názvom : „The Pathway  to European Smart Education  in the Agri-Environmental Law under the COVID- 19 Crisis“ -v skratke EDULAW. 

Land Strat Webinar Season 2, Episode 3 | 08/2/21 14h-15h30 (CET, UTC+1 - Brussels)

The LandStrat Webinar Season 2 organized by the Nyéléni Food Sovereignty Movement in Europe and Central Asia goes on!

Okrem viacerých článkov v renomovaných časopisoch a vydania nového čísla časopisu EU Agrárian Law sa nám na vianoce na stôl dostali dve významné medzinárodné vedecké monografie od autoriek ,ktoré sú členkami AAEP. 

Stránky