Okrúhly stôl III. - Efektívnosť implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku (Politická debata) - 30. a 31. marca 2022