Aktivity

Dňa 21. februára 2022 sa konalo online projektové stretnutie k projektu Erasmus+ „Sociabilita prostredníctvom inovácií v mestskom dizajne- STUD.IO“, č. KA203-6A057B2A.

Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov sa pripojila ako partner k návrhu projektu v rámci programu Erasmus+ Citizens, Equality, Rights and Values Programme: CERV-2022-CITIZENS-CIV.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulta biotechnológie a potravinárstva organizujú v dňoch 19.-21. októbra 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Kvalitná pôda ako cesta k zdravým potravinám v EÚ- výzvy do roku 2030“.

V súlade s rozhodnutiami prijatými na zasadnutí správnej rady 12. februára 2021 sa vo štvrtok 1. júla 2021 o 14:00 SEČ, on line prostredníctvom Zoom, uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia. Programom  mimoriadneho zasadnutia bolo schvaľovanie zmeny stanov CEDR.

Stránky