16-17.jún 2022 - Medzinárodná vedecká konferencia Implementácia spoločnej poľnohospodárskej politiky v predchádzajúcom období a pripravenosť na budúce obdobie 2023-2027