Aktivity

Konferencia “STREDOEURÓPSKA INICIATÍVA NA OCHRANU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY” organizovaná  FEŠRR, SPU v Nitre  s podporou EU 2-5.apríla 2019

Zasadnutie správnej rady CEDR ( Európska rada pre vidiecke právo) 26.januára 2019 v Seville

Dňa 26.1.2019 sa na právnickej fakulte v Seville uskutočnilo Zasadnutie správnej rady CEDR ( Európska rada pre vidiecke právo) za účasti  delegátov -zástupcov členov CEDR z Francúzka, Švajčiarska, Talianska, Anglicka, Porugalska, Španielska, Rakúska a Slovenska.

Stránky