Aktivity

Zasadnutie Valného zhromaždenia Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov, ktorá sa uskutoční dňa 11. december 2019 o 13:00 v miestnosti FF-01,  Farská 24, 949 01 Nitra, 1. poschodie

Návrh projektu , pod názvom „:Efektívnosť implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku (CAPE) č.žiadosti : 611792-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-SUPPA ,ktorý  podala      Asociácia agrárnych a enviromentálnych právnikov    v rámci  Programu ERASMUS+,ak

XXX Európsky kongres Agrárneho práva sa uskutoční v Poznani na univerzite A.Mickiewicza  v Polsku v dňoch 18 21 Septembra 2019

Konferencia “STREDOEURÓPSKA INICIATÍVA NA OCHRANU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY” organizovaná  FEŠRR, SPU v Nitre  s podporou EU 2-5.apríla 2019

Zasadnutie správnej rady CEDR ( Európska rada pre vidiecke právo) 26.januára 2019 v Seville

Dňa 26.1.2019 sa na právnickej fakulte v Seville uskutočnilo Zasadnutie správnej rady CEDR ( Európska rada pre vidiecke právo) za účasti  delegátov -zástupcov členov CEDR z Francúzka, Švajčiarska, Talianska, Anglicka, Porugalska, Španielska, Rakúska a Slovenska.

Stránky