Aktuality z realizácie projektov EDULAW a STUD.IO

Členovia Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov pokračujú vo svojich aktivitách a v rámci projektov EDULAW a STUD.IO sa po obmedzeniach vyplývajúcich z predošlej nepriaznivej pandemickej situácie zúčastnili v máji a v júni 2022 prvých fyzických projektových stretnutí.

Projektové stretnutie k projektu EDULAW sa uskutočnilo v dňoch 9.-10.mája 2022 na partnerskej Univerzite sv. Anny v Pise (Taliansko). Partneri z inštitúcií z Talianska, Portugalska, Poľska a Slovenska na stretnutí zhodnotili doterajšie aktivity partnerstva a oboznámili sa s aplikáciou InCreDi, ktorá bude čoskoro sfinalizovaná a použitá pri výučbe agro-environmentálnej legislatívy v partnerských krajinách. Partneri tiež prediskutovali aktuálny stav spoločnej monografie, ktorá bude publikovaná začiatkom roka 2023. Ďalšími bodmi stretnutia bola najmä diskusia o e-learningovom vzdelávaní a o úlohe partnerov pri tvorbe spoločných didaktických materiálov. Projekt bude ukončený v marci 2023 a partneri už teraz realizujú viaceré aktivity na udržanie výsledkov projektu, ktoré budú využiteľné pre širokú verejnosť.

V termíne 6.-7.júna 2022 sa v Palerme (Taliansko) uskutočnilo prvé fyzické stretnutie k projektu STUD.IO, ktorý rieši rôzne aspekty urbanizmu a života v mestách. Partneri z Talianska, Rumunska, Španielska a Slovenska prediskutovali svoje najbližšie spoločné aktivity a predstavili dosiahnuté výsledky. Dôležitým bodom programu bola diskusia o pripravovanej zimnej škole, na ktorej sa zúčastnia aj naši študenti a budú mať tak možnosť zlepšiť svoje vedomosti a jazykové schopnosti.

Ako uviedli partneri obidvoch projektov, kvalitné výsledky využiteľné v praxi vznikajú iba na základe spoločného úsilia všetkých partnerov a pravidelné projektové stretnutia konzorcií napomáhajú k zlepšeniu porozumenia, zručností a transferu inovácií medzi partnerskými inštitúciami.

Photogallery

EDULAW: The Pathway  to European Smart Education  in the Agri-Environmental Law under the COVID- 19 Crisis, č. 2020-1-SK01-KA226-HE-094316

STUD.IO: Sociability Through Urban Design Innovation č. KA203-6A057B2A