Zasadnutie Európskej rady pre vidiecke právo (CEDR)

V dňoch 7. a 8.februára 2020 sa na Právnickej fakulte Univerzity La Sapienza v Ríme uskutočnilo zasadnutie Európskej rady pre vidiecke právo (CEDR) za účasti  delegátov -zástupcov jednotlivých členov CEDR.
7. februára sa členovia zúčastnili  III. Stredomorského  regionálneho fóra CEDR  a 8.februára sa zúčastnili  zasadnutia Správnej rady CEDR.
Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnila doc.JUDr.Lucia  Palšová,PhD., 
Na zasadnutí správnej rady boli okrem finančných otázok týkajúcich sa hospodárenia CEDR za rok 2019,riešené vedecké otázky súvisiace s Európskym  agrárnym  právom, s publikačnou činnosťou  členov v časopise „Journal CEDR“ ,vnútorné a vonkajšie otázky  a otázky týkajúce sa jednotlivých národných asociácií.
Docentka Palšová  vo svojom vystúpení informovala  zástupcov CEDR o aktivitách slovenskej Asociácie Agrárnych a environmentálnych právnikov v roku 2019 ako aj o pripravovaných nových aktivitách pre rok 2020. Vo svojej prezentácii informovala účastníkov zasadnutia aj o riešenom projekte „Efektívnosť implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku „CAPE“, 611792-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-SUPPA, ktoré je finančne podporované programom Erasmus+ J.Monnet .