Regionálne fórum na Univerzite v Miškolci v dňoch 17 a 18 septembra 2020.