Stretnutie partnerov projektu STUD.IO

V dňoch 6. a 7. júna 2023 sa uskutočnilo záverečné stretnutie projektu STUD.IO. Stretnutie sa uskutočnilo na Univerzite v Bukurešti a participovali na ňom partneri z Talianska, Španielska, Rumunska a Slovenska. Za Slovensko sa zúčastnili prof. Pavol Schwarcz a Ing. Zuzana Bohátová.

Hlavným cieľom stretnutia bola prezentácia a zhodnotenie doterajších výsledkov projektu ako aj diskusia o aktivitách, ktoré budú realizované do konca projektu, t.j. do 31. augusta 2023.

Projekt STUD.IO (Sociability Through Urban Design Innovation), č. 2020–1IT02–KA203–79833 je vzdelávací projektu v rámci programu Erasmus+, Strategické partnerstvá. Témou projektu je interdisciplinárny prístup k sociabilite a inováciám v mestskom prostredí a partneri vo svojich aktivitách analyzovali environmentálne, sociologické, psychologické a urbanistické aspekty tejto problematiky. Aktuálne prístupy a trendy boli spracované v spoločnej publikácii „Promoting sociability in the urban environments“, dostupná online: https://studio-project.eu/wp-content/uploads/2023/06/STUD.IO-Book-English.pdf

V rámci projektu STUD.IO bola tiež vytvorená online platforma pre študentov, ktorej obsah tvorili partneri zo všetkých zapojených krajín a bude otestovaná v najbližšom období na 4 partnerských univerzitách vrátane Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Výsledky dosiahnuté vďaka projektu STUD.IO budú použité v ďalšom vzdelávacom procese a ako aj pri našich budúcich projektových aktivitách.

Fotogaléria