Vzdelávacie aktivity v rámci projektu AGIT (CERV-2022-CITIZENS-CIV)

V rámci projektu AGIT ,Asociácia  agrárnych a environmentálnych právnikov zorganizovala 2 vzdelávacie aktivity  tak  pre študentov Spojenej školy, Slančíková 2 Nitra (14.9.2023),ako aj pre členov Slovenského skautingu (23.9.2023). Cieľom  oboch týchto  vzdelávacích aktivít  bolo zlepšenie povedomia mladej generácie o probléme​ klimatických zmien a životného prostredia.

Spolu na aktivitách sa zúčastnilo 230 mladých ľudí.

Prednášajúci z AAEP poskytli mladým účastníkom  komplexné a aktuálne informácie týkajúce sa  súčasných problémov životného prostredia.

Poukázali na dôvody vzniku  týchto problémov a prostredníctvom praktických príkladov a ukážok diskutovali o možných spôsoboch zlepšenia klímy. Účastníci spoločne navrhli opatrenia, ktoré môže urobiť každý jednotlivec a prispieť tak k zdravému  životnému prostrediu.

Fotogaléria