Aktivity

Pozyvame Vás na zasadnutie Valneho zhromaždenia Asociácie agrarnych a environmentalnych pravnikov dna 12.aprila 2023

V dňoch 14. a 15. novembra 2022 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnilo stretnutie partnerov projektu STUD.IO (Sociability Through Urban Design Innovation, č.

Dňa 21. októbra 2022  Katedra právnych vied Univerzity vo Verone v Taliansku, pod záštitou UMAU ( Svetovej únie poľnohospodárskeho práva ) organizuje medzinárodnú konferenciu pod názvom : „VÝZVY POĽNOHOSPODÁRSKEHO PRÁVA V ŤAŽKÝCH ČASOCH„

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu EU Agrarian Law 1/2022. Aktuálne číslo je dostupné online na webovej stránke https://sciendo.com/issue/EUAL/11/1.

Členovia Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov pokračujú vo svojich aktivitách a v rámci projektov EDULAW a STUD.IO sa po obmedzeniach vyplývajúcich z predošlej nepriaznivej pandemickej situácie zúčastnili v máji a v júni 2022 prvých fyzických projektových stretnutí.

Dňa 21. februára 2022 sa konalo online projektové stretnutie k projektu Erasmus+ „Sociabilita prostredníctvom inovácií v mestskom dizajne- STUD.IO“, č. KA203-6A057B2A.

Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov sa pripojila ako partner k návrhu projektu v rámci programu Erasmus+ Citizens, Equality, Rights and Values Programme: CERV-2022-CITIZENS-CIV.

Stránky