Prednáška pre študentov stredných škôl v rámci projektu AGIT

Dňa 9. mája 2023 o 9.00 sa v priestoroch Spojenej školy Slančíkovej 2 v Nitre, v rámci projektu AGIT, uskutočnila výučba študentov stredných škôl. Výučby sa zúčastnilo viac ako 300 študentov zo Strednej športovej školy, Hotelovej akadémie, Strednej priemyselnej školy potravinárskej a Gymnázia. Preberaná problematika „Vplyv ľudských aktivít na planétu Zem“ bola rozdelená do viacerých častí: ekologická stopa; odpadové hospodárstvo; negatívne dopady priemyselných odvetví na životné prostredie; lineárna, cirkulárna a bio - ekonomika; postavenie Európskej únie ako svetového lídra v boji proti klimatickým zmenám. Študentom boli poskytnuté základné informácie, ktoré následne dopĺňali konkrétne príklady z praxe, praktické úlohy a vzdelávacie hry. Študenti sa aktívne pýtali otázky, na ktoré spolu s vyučujúcimi hľadali odpovede, čím sa rozpútali veľmi zaujímavé diskusie a to bolo pre všetkých veľkou pridanou hodnotou.

Aj napriek tomu, že študenti študujú na stredných školách s rôznym zameraním, veľmi nás teší ich prejavený záujem o tak dôležité témy. Je naozaj veľmi potešujúce, že mladým ľuďom nie je táto problematika ľahostajná. Ich pozitívna spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá a motivujúca a predstavuje zdroj inšpirácie pre ďalšiu výučbu.

Fotogaléria