Zasadnutie Valného zhromaždenia Asociácie agrárnych a environmentálnych právnikov