Zasadnutie správnej rady CEDR

Zasadnutie správnej rady CEDR ( Európska rada pre vidiecke právo) 26.januára 2019 v Seville