Online projektové stretnutie partnerov projektu STUD.IO

Dňa 21. februára 2022 sa konalo online projektové stretnutie k projektu Erasmus+ „Sociabilita prostredníctvom inovácií v mestskom dizajne- STUD.IO“, č. KA203-6A057B2A.

Účastníci stretnutia z partnerských inštitúcií z Talianska, Španielska, Rumunska a Slovenska prediskutovali dosiahnuté priebežné výsledky a dohodli sa na ďalšom pláne aktivít. Slovensko zastupujú v projekte Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov.

V súčasnom období partneri projektu pracujú na spoločnej publikácii, ktorá prinesie pohľady všetkých 4 zapojených krajín na vybrané témy urbanizmu, environmentu a krajinotvorby. Zároveň učitelia a výskumníci pripravujú prednášky a vzdelávacie moduly pre online vzdelávania študentov. Po ich dokončení budú mať študenti možnosť absolvovať spoločný online kurz v oblasti urbanizmu a inovácií. Najlepší študenti sa následne zúčastnia na zimnej škole v Bukurešti a za úspešné absolvovanie celého kurzu a zimnej školy im budú udelené ECTS kredity.

Projekt vo svojej vzdelávacej časti spája teóriu s praktickými prístupmi aplikovanými vo všetkých 4 partnerských krajinách, a preto študenti, ktorí sa zúčastnia vytvoreného kurzu dostanú komplexné a jedinečné informácie o danej problematike.

Informácie o online vzdelávaní ako aj o ďalších projektových aktivitách budú priebežne uverejňované na našich web stránkach a na web stránke projektu: www.studio-project.eu