Okrúhly stôl II. - Efektívnosť implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku (Politická debata)