Mimoriadne zasadnutie správnej rady CEDR

V súlade s rozhodnutiami prijatými na zasadnutí správnej rady 12. februára 2021 sa vo štvrtok 1. júla 2021 o 14:00 SEČ, on line prostredníctvom Zoom, uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia. Programom  mimoriadneho zasadnutia bolo schvaľovanie zmeny stanov CEDR. Všetci zástupcovia  členov národných združení navrhovaný štatút schválili.