Konferencia “STREDOEURÓPSKA INICIATÍVA NA OCHRANU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY”

Konferencia “STREDOEURÓPSKA INICIATÍVA NA OCHRANU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY” organizovaná  FEŠRR, SPU v Nitre  s podporou EU 2-5.apríla 2019