Asociácia ako partner v projekte EDULAW

Asociácia bola úspešná v rámci doplňujúcej  výzvy  programu ERASMUS+ kľúčovej akcie 2 Strategické partnerstvo   a stala sa partnerom v projekte pod názvom : „The Pathway  to European Smart Education  in the Agri-Environmental Law under the COVID- 19 Crisis“ -v skratke EDULAW. 

Predkladateľom a koordinátorom projektu je SPU v Nitre,partnermi projektu sú  inštitúcie z Talianska, Poľska a Portugalska. Projekt sa začne realizovať od 1.apríla 2021 a bude trvať 24 mesiacov.