AAEP ako partner podaného projektu „AGIT- Activation of young generation in the times of climate policy backlash in Central Europe“

Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov sa pripojila ako partner k návrhu projektu v rámci programu Erasmus+ Citizens, Equality, Rights and Values Programme: CERV-2022-CITIZENS-CIV.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomie mládeže a vzdelávanie mládeže v oblasti klímy, biodiverzity a klimatickej krízy v nadväznosti na aktuálne platné právne predpisy. Predkladateľom projektu je Alliance of Associations Polish Green Network z Poľska a projekt zahŕňa celkovo 7 partnerov zo všetkých 4 krajín Vyšehradskej štvorky.

V prípade úspešnosti projektu bude Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov zapojená do organizácie akcií smerujúcich k zvýšeniu povedomia o aktuálnych otázkach klimatických zmien ako aj do ďalších aktivít, o ktorých budeme informovať na našej webstránke.