Úvodné stretnutie projektu EDULAW č. 2020-1-SK01-KA226-HE-094316

Dňa 31.5.2021 sa zástupcovia Asociácie zúčastnili úvodného stretnutia projektu pod názvom: Cesta k európskemu smart vzdelávaniu v agro-environmentálnom práve počas COVID-19 krízy.

Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo online sa zúčastnilo okrem koordinátora , ktorým je SPU v Nitre 7 ďalších partnerov z Talianska, Polska, Portugalska a Slovenska 

Projekt sa rieši v rámci programu ERASMUS+ KA2 STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ. 

Doba realizácie projektu je:  01.04.2021. - 1.04.2023

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac, navštívte Webovú  stránku projektu : http://edulaw.uniag.sk/